Маркетинговi стратегiї

ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

пропонує комплекс

 • інформаційно-аналітичних
 • науково-дослідних
 • консалтингових послуг

спрямованих на організацію і проведення всіх необхідних заходів, проектну підготовку та оприлюднення результатів розробки МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТА БРЕНД-БУКУ

 

МИ ЗВЕРТАЄМОСЬ ДО

 • СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД
 • ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • МІСЬКИХ РАД
 • РАЙОННИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА РАД

 

ВАЖЛИВО!!!

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ – це комплекс послідовних кроків, програм та проектів, що, враховуючи всі наявні переваги та ресурси громади, дозволяють:

 • створити конкурентоздатний позитивний імідж ВАШОЇ ГРОМАДИ;
 • підвищити рівень поінформованості потенційних донорів, фондів та програм, інвесторів про переваги і можливості ВАШОЇ ГРОМАДИ;
 • залучити нові й додаткові ресурси до процесу модернізації та розвитку ВАШОЇ ГРОМАДИ.

 

ПРО ЩО МОВА?…

Країни, міста, регіони – всі вони конкурують один з одним, намагаючись забезпечити для власних мешканців, громадян кращі умови життя.

Все території прагнуть власного успішного розвитку, який ґрунтується на довгостроковій перспективі (Стратегії) і буде формувати умови зростання рівня доходів, благоустрою, комфорту та життя в цілому у громаді. І, відповідно, допоможе знизити рівень бідності, неефективності використання ресурсів, соціальної напруги.

Конкурентна перевага території (громади, міста тощо) – це перевага, що забезпечує прилив кваліфікованих кадрів, зростання надходжень капіталів, які розкриватимуть нові можливості для розвитку всієї громади.

Конкуренція територій відбувається здебільшого у площині:

 • життєзабезпечення (тобто поява більш сучасної та прибуткової інфраструктури);
 • формування кращих умов для бізнесу (особливо для інвестування);
 • збереження та розвиток власних виробництв;
 • підвищення рівня надання комунальних послуг громаді (вдосконалення переліку та якості послуг та зниження їх ціни);
 • впровадження інформаційних технологій та нових рішень у системи муніципального управління та адміністрування;
 • збільшення об’єму високоосвіченого, кваліфікованого людського капіталу (робоча сила);
 • підвищення рівня відкритості та гнучкості місцевої влади і управління, розвиток партнерства.

 

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ТЕРИТОРІЇ – це і є визначена низка конкурентних переваг території, включених до системи їх популяризації, реклами та PR, спрямованих як всередину громади, для її розвитку, так і ззовні, на потенційних інвесторів, донорів, партнерів.

Створення привабливого іміджу (бренду) населеного пункту – оптимальний інструмент утримання позицій на ринку і подальшого росту (в тому числі прибутку/дотацій) міста чи регіону. Сильний бренд складно імітувати конкурентам, що значно захищає Ваші позиції.

 

Забезпечити надходження цих інвестицій можливо, ураховуючи чотири основні фактори:

 • Самобутність територій: території потрібен гарний дизайн, який підсилює її привабливість та в повній мірі розвиває її естетичні якості і цінності. Цей компонент викликає особливе «відчуття місця».
 • Територія як налагоджене середовище: треба створювати та підтримувати в робочому стані технологічну інфраструктуру, яка буде сумісною з природним середовищем.
 • Територія як постачальник послуг: необхідно надавати базові послуги такої якості, яка відповідає, а краще – перевищує потреби бізнесу та суспільства.
 • Територія як зона відпочинку і розваг: потрібна низка пам’яток та «приманок» для власних жителів і туристів.

 

ВАЖЛИВО!

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ корисна тим населеним пунктам та громадам, які змінюють акценти: З ТОТАЛЬНОГО ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПОШУК І ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКІВ.