Стратегії розвитку

ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

пропонує комплекс

 • інформаційно-аналітичних
 • науково-дослідних
 • консалтингових послуг

спрямованих на організацію і проведення всіх необхідних заходів, проектну підготовку та оприлюднення результатів розробки СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

 

МИ ЗВЕРТАЄМОСЬ ДО

 • СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД
 • ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • МІСЬКИХ РАД
 • РАЙОННИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА РАД

 

ВАЖЛИВО!!!

Наявність СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ – це перший і найважливіший крок до ЗАЛУЧЕННЯ НОВИХ Й ДОДАТКОВИХ РЕСУРСІВ у процес модернізації та розвитку ВАШОЇ ГРОМАДИ.

 

Наявність СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ – це умова, а подекуди й вимога більшості донорських організацій, фондів, програм та інвестиційних компаній, які працюють на території нашої країни.

 

ПРО ЩО МОВА?…

Стратегія розвитку:

 • є системним документом, який описує модель майбутнього громади (виходячи з реальних зовнішніх умов та власного внутрішнього потенціалу території);
 • визначає орієнтири та критерії для прийняття рішень всіма суб’єктами процесів розвитку території (інвесторами, місцевим бізнесом, владою і населенням міста) відповідно до перспективи;
 • фіксує: дії, які забезпечать досягнення узгоджених громадою цілей, зобов’язання та домовленості сторін щодо участі у процеси зміни соціокультурного і просторового середовища

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ – це договір спільної згоди та інструмент організованого прозорого діалогу влади, бізнесу і громадськості, як учасників процесу розвитку щодо розроблення і реалізації проекту свого майбутнього.

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ спрямована виключно на стратегічно важливі для території (організації) проблеми, для вирішення яких пропонуються найнеобхідніші дії.

Програми, проекти та заходи, що визначені у Стратегії (інвестиційного, організаційного, юридичного або інформаційного характеру) містять прозорі індикатори та показники, які дозволяють здійснювати моніторинг і оцінювати успішність реалізації та ефект (вплив на рівень і якість життя громади).

СЛІД ПАМ’ЯТАТИ!

Документ не містить детальних вказівок кому, що, скільки і для кого робити, не містить розділів по галузях виробництва і сферах економіки, і не є вичерпним.

 

ЩО ЦЕ ДАЄ?

З ЕКОНОМІЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ:

 • Збільшення кількості самозайнятого населення (підприємців);
 • Збільшення кількості робочих місць;
 • Зменшення обсягів виплат допомоги по безробіттю;
 • Позитивні зміни інвестиційного клімату;
 • Збільшення обсягів вступу від податків бюджетів усіх рівнів;
 • Збільшення обсягів плати за землю;
 • Збільшення територій із власником;
 • Ріст кількості малого й середнього бізнесу;
 • Поліпшення конкурентного середовища;
 • Включення в реальний сектор економіки невикористовуваних або неефективно використовуваних активів:
 • Вільних або забудованих земельних ділянок;
 • Техніки та обладнання;
 • Бізнес-ідей і бізнес-планів (районовані, світові аналоги, які підходять під особливості регіону і реалії)
 • Потенційних інвесторів;
 • Фахівців та людей, які прагнуть працювати на умовах партнерства;
 • Товарів й послуг (імпортозаміщення).

 

З ТОЧКИ ЗОРУ УПРАВЛІННЯ

 • Дієвий механізм управління територіальним розвитком у довгостроковій перспективі.
 • Створення простору сприятливих умов для забезпечення збалансованого економічного, інвестиційного, екологічного, соціального та культурного розвитку всіх сфер життєдіяльності громади.
 • Підвищення ефективності у використанні всіх наявних можливостей для вирішення нагальних економічних, інфраструктурних, політичних, та соціальних проблем громади.

 

З ТОЧКИ ЗОРУ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ

 • Формування привабливості території або громади;
 • Відновлення й розвиток інфраструктури;
 • Ефективне використання потенціалу території;
 • Впровадження конкретних програм й проектів розвитку на територіях і в населених пунктах.

 

З ТОЧКИ ЗОРУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

 • Зниження рівня соціальної напруженості;
 • Формування умов для формування середнього класу і, як наслідок, розвиток активної, небайдужої громади;
 • Залучення в реальний сектор економіки, завдяки лояльним умовам, через створення власного бізнесу й працевлаштування, ВПО, мобілізованих, безробітних та iнших вразливих груп населення.
 • Підвищення рівня благоустрою, комфорту та життя в цілому у громаді.

 

НАШІ РОЗРОБКИ і МЕТОДИ

МАЮТЬ ПРАВОВЕ ПІДГРУТТЯ:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»;
 • Постанова Верховної ради України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку».

 

ВІДПОВІДАЮТЬ

Міжнародним стандартам та програмам, принципам сталого розвитку, проголошеним у порядку денному в заключних документах Конференції ООН (Хабітат-ІІ) та рекомендаціях Європейської економічної комісії ООН на ХХІ століття.

 

ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДОСВІД

розвитку громад і регіонів України, український досвід єврорегіонів, досвід регіональної політики в країнах Європи, рекомендації Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, рекомендації Київського центру Інституту Схід-Захід.